Toegankelijkheidsverklaring | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Toegankelijkheidsverklaring >>

Toegankelijkheidsverklaring

Let op! Deze pagina is verouderd. De toegankelijkheidsverklaring van Gewoon Toegankelijk 2.0 wordt binnenkort opgesteld.

 

Gewoon Toegankelijk wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Los daarvan hebben we als organisator ook een morele verplichting ons te conformeren aan Webrichtlijnen versie 2.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.gewoontoegankelijk.nl.

Onderbouwing bij deze verklaring

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Deze toetsing is aangevraagd, en zodra bekend is wanneer deze wordt uitgevoerd communiceren we dat hier.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via het contactformulierVermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!