Toegankelijkheid | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Toegankelijkheid >>

Toegankelijkheid

Hoe luister je naar een website?

In Nederland was in 2005 1,8% van de bevolking blind of slechtziend en in 2020 zal dit rond de 2% zijn, oftewel 354.000 mensen. Schattingen van de WHO uit 2010 geven aan dat in Europa gaat om 26,3 miljoen blinden en slechtzienden. Voor de toegang tot informatie op internet gebruiken zij vooral braille readers of screen readers (die de teksten in spraak omzetten). Beide hulpmiddelen hebben gemeen dat zij afhankelijk zijn van tekst. Grafische elementen en lay out, hoe aantrekkelijk ook voor het ziende publiek, maken het gebruik van deze tools niet gemakkelijker. Bij onzorgvuldig gebruik hinderen deze elementen zelfs de tekstweergave. Hieronder een voorbeeld van de vertaling die een screenreader gebruikt om de webpagina (in dit geval een online shop) aan te bieden aan de voorlees-software. 

19 link graphic

Voor doven en slechthorenden gelden weer andere beperkingen. Zo zal een videoboodschap zonder ondertiteling voor hen weinig inhoud bieden. Sommige mensen zullen behoefte hebben om een snel gesproken video even te pauzeren of terug te spoelen om een moeilijke boodschap goed te begrijpen.

Om deze redenen is het van belang bij het aanbieden van informatie op internet rekening te houden met de toegankelijkheid van de informatie. Voor overheden geldt dat in het bijzonder.

WCAG 2.0 Standaard

Om de toegankelijkheid van websites toetsbaar te maken is door het World Wide Web Consortium (W3C) een specificatie opgesteld, de Web Content Accessibility Guidelines. Versie 2 van deze specificatie, WCAG 2.0, geldt wereldwijd als de norm voor web toegankelijkheid. Deze toegankelijkheidseisen zijn ook verplicht voor Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties. WCAG 2.0 is daarom in zijn geheel opgenomen in Webrichtlijnen versie 2. Gewoon Toegankelijk toetst en rapporteert de aandachtspunten aan de hand van de automatisch toetsbare criteria en technieken uit WCAG 2.0 (niveau A + AA).

Toepassingskader

Hoe en op welke wijze de standaard door overheden moet worden toegepast, staat beschreven in het Toepassingskader. Het Toepassingskader geldt voor alle digitale dienstverlening en informatievoorziening van overheden en semi-overheden.

Toegankelijkheidsverklaring

(Semi-)overheidsorganisaties kunnen in hun toegankelijkheidsverklaring aangeven welke maatregelen zij (gaan) treffen om de website of webapp volledig toegankelijk te maken, en welke zwaarwegende redenen van toepassing zijn.