Process | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Process >>

Hier beschrijven we de stappen die Gewoon Toegankelijk volgt bij de analyse en toegankelijkheidstest van een website.

Het proces bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Hoe we uw website analyseren, Stap 2: Hoe we uw website testen, Stap 3: Hoe we de Inzichtscore bepalen, Stap 4: Hoe we u helpen uw website te verbeteren

Stap 1: Analyse

Hier tonen we een analyse van de website en de daarin aanwezige mediatypes op basis van de crawlresultaten. De pagina's van de website worden gegroepeerd aan de hand van de op de pagina's aanwezige mediatypes. De verschillende mediatypes hebben elk invloed op de toegankelijkheid.

Stap 2: Test

De gehele website wordt getest aan de hand van de eerder gecrawlde URL's. In stap twee worden de resultaten van de tests gepresenteerd voor de criteria die we momenteel automatisch kunnen testen. 

Stap 3: Inzicht

De Toegankelijkheidsverklaring en het Conformiteitsrapport zijn middelen waarmee u anderen inzicht geeft in de toegankelijkheid van uw website. Aan de hand van het gebruik van deze middelen en de moeite die u doet om de toegankelijkheid te verbeteren wordt een Inzicht score toegekend.

Stap 4: Verbeter

De details van de gevonden fouten worden getoond. De criteria worden toegelicht en de fouten getoond aan de hand van de gevonden broncode. Een website eigenaar vindt hier concrete aanwijzingen voor het verbeteren van de toegankelijkheid.