Over Gewoon Toegankelijk | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Over Gewoon Toegankelijk >>

Over Gewoon Toegankelijk

Gewoon Toegankelijk ondersteunt overheden, ontwikkelaars, bouwers van websites en –applicaties en toetsingsinstanties actief bij continu verbeteren van de toegankelijkheid van overheidswebsites. Met de monitor krijgt u inzicht in de barrières bij toepassing van de toegankelijkheidscriteria. Hij reikt handvatten aan voor het beslechten van deze barrières. De suggesties zijn gebaseerd op het toepassingskader voor de webrichtlijnen. In samenwerking met een inspectie-instelling kan de overheidsorganisatie via de eigen toegang tot Gewoon Toegankelijk verantwoording afleggen volgens het verantwoordingsmodel binnen het geldende regime van pas-toe-of-leg-uit.

Door wie

Gewoon Toegankelijk is een gezamenlijk initiatief van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit past binnen het nieuwe beheer- en verantwoordingsmodel voor toegankelijkheid dat is gericht op de bevordering van de adoptie van de webrichtlijnen en van de transparante verantwoording over de toegankelijkheid door overheden.