Disclaimer | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Disclaimer >>

Disclaimer

Gewoon Toegankelijk is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. 

Organisatie en medewerkers betrokken bij Gewoon Toegankelijk verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.   

Deze website maakt gebruik van gangbare internet instrumenten om publiekelijke informatie en broncode die op het internet wordt gepubliceerd op te halen en te analyseren. Daarbij houdt Gewoon Toegankelijk zich aan de geldende internetstandaarden. Gewoon Toegankelijk kan daarmee niet verantwoordelijk worden gehouden door opgelopen schade als gevolg van deze activiteiten.   

De gegevens die u achterlaat op deze site worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.