Home | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home

Iedereen heeft baat bij toegankelijke websites

Gewoon Toegankelijk ondersteunt continu bij het verbeteren van de toegankelijkheid
van overheidswebsites.

 

Ken uw website

Bekijk hoeveel pagina’s met video, audio of andere inhoudstypen uw website telt.

 

Voorbeeld van de presentatie van de clustering resultaten  

Kennis over uw website

De gebruikte media op de pagina’s van uw website is van grote invloed op de toegankelijkheid. Daarom is het van belang te weten hoeveel pagina’s bepaalde mediatypen bevatten en welke uitdagingen deze veroorzaken voor de toegankelijkheid.

Hoe Gewoon Toegankelijk daarbij helpt

Gewoon Toegankelijk verzamelt de URL’s van alle pagina’s van uw site. Per pagina wordt aangegeven welke media types en welke talen gevonden zijn en of de inhoud van de pagina onlangs gewijzigd is. U kunt deze als lijst downloaden om zo gericht mogelijke probleemgebieden te identificeren.

Test uw website

Uw website verandert voortdurend en daarmee mogelijk ook de toegankelijkheid. Daarom is het van belang uw website periodiek te laten testen. 

Hoe Gewoon Toegankelijk daarbij helpt

Door iedere drie maanden alle pagina’s van uw website automatisch te testen op 17 WCAG criteria wordt een eerste indruk verkregen van de toegankelijkheid van uw website. Ook wordt duidelijk voor welke criteria nog aanvullende handmatige testen nodig zijn.

Multi-page checker

Gebruik de Multi-page checker om snel een hertest uit te voeren op de verbeterde pagina’s

 

Toegankelijkheidsassistent

Gebruik de Toegankelijkheidsassistent om inhoud te controleren voordat deze wordt gepubliceerd.

 

Het menu van de toegankelijkheidsassisitent met de controleknop

Verbeter uw website

Om uw website te kunnen verbeteren heeft u een inzicht nodig in de aandachtspunten. Met de concrete voorbeelden en de broncodefragmenten kunnen de fouten gericht worden gecorrigeerd. 

Hoe Gewoon Toegankelijk daarbij helpt

Gewoon Toegankelijk biedt u een gedetailleerd inzicht in de aandachtspunten. Voor ieder getest WCAG criterium vindt u de pagina en de broncode die de fout veroorzaakt. Deze kunt u als lijst downloaden.

Inzicht in de toegankelijkheid van uw website

Heeft u een website die voldoet aan de eisen van toegankelijkheid of werkt u hard aan de verbetering ervan? Maak dit inzichtelijk! 

Hoe Gewoon Toegankelijk daarbij helpt

Met Gewoon Toegankelijk kunt u anderen inzicht geven in de toegankelijkheid van uw website en de moeite die u doet om deze te verbeteren. U kunt daarbij gebruik maken van een drietal middelen; De Toegankelijkheidsverklaring, de automatische tests en een conformiteitsrapport. In de monitor wordt weergegeven welke van de middelen u gebruikt. 

Toegankelijkheidsverklaring

Gebruik de invulassistent om een Toegankelijkheidsverklaring op te stellen.

 

Voorbeeld van een Inzichtscore aanduiding met sterren.